Gửi tin nhắn
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Jo Jo Wu

Số điện thoại : 86-18684870818

WhatsApp : +8618684870818

Free call
QC Hồ sơ
 • Hunan Sunfull Bio-Tech Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: ISO22000
  Số: 001FSMs1400331
  ngày phát hành: 2014-04-22
  Ngày hết hạn: 2023-04-21
  Phạm vi/phạm vi: Research and Development and Production of Botanical/Herbal Extract within the Scope of Qualifications
  cấp bởi: China Quality Certification Certre
 • Hunan Sunfull Bio-Tech Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: ISO9001
  Số: 00120Q32390R4S/4300
  ngày phát hành: 2008-06-18
  Ngày hết hạn: 2023-04-22
  Phạm vi/phạm vi: Research and Development and Production of Botanical/Herbal Extract within the Scope of Qualifications
  cấp bởi: China Quality Certification Certre
 • Hunan Sunfull Bio-Tech Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Kosher
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn: 2022-09-03
  Phạm vi/phạm vi: Plant Extract
  cấp bởi: SKS-SHATZ-Kosher Service
 • Hunan Sunfull Bio-Tech Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: MUI Halal
  Số: 00190062050712
  ngày phát hành: 2021-03-03
  Ngày hết hạn: 2023-03-02
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

sales@sunfullbio.com
+8618684870818
86-18684870818
yapengzi
86-18684870818